Fotovoltaika doma

Instalace fotovoltaického systému je výhodná pro domácnosti z několika důvodů:

  1. Úspora nákladů na energii: Fotovoltaický systém umožňuje domácnosti vyrábět svou vlastní elektřinu a tím snižovat náklady na energii.

  2. Snížení závislosti na dodavateli energie: Fotovoltaický systém umožňuje domácnosti snížit svou závislost na dodavateli energie a poskytuje tak větší nezávislost a flexibilitu.

  3. Ochrana životního prostředí: Solární energie je obnovitelný zdroj energie a její využívání pomáhá snižovat emise skleníkových plynů a ochránit životní prostředí.

  4. Zvýšení hodnoty nemovitosti: Instalace fotovoltaického systému může zvýšit hodnotu nemovitosti a tím přinést větší zisk v případě prodeje domu.

Hlavní náklady při stavbě fotovoltaického systému na rodinný dům zahrnují:

  1. Solární panely: Tvoří zhruba 25-30% nákladů na celkovou instalaci solárního systému. Náklady na panely se liší v závislosti na typu a výkonu panelů.

  2. Invertor: Invertor je klíčovým prvkem solárního systému a slouží k přeměně stejnosměrného proudu, který produkuje solární panel, na střídavý proud, který lze použít v domácnosti. Náklady na invertor zahrnují zhruba 15-20% celkových nákladů na instalaci fotovoltaického systému.

  3. Instalace: Náklady na instalaci zahrnují práci a materiály, jako jsou držáky panelů, kabely, spojky a další komponenty. Náklady na instalaci mohou činit zhruba 20-25% celkových nákladů.

  4. Elektrické práce: Kromě instalace solárních panelů a inverzního zařízení je také nutné provést elektrické práce, jako je například instalace nového elektrického okruhu a měřicího zařízení. Tyto práce představují další náklady, které mohou být zhruba 10-15% celkových nákladů.

  5. Povolení a administrativní poplatky: Při stavbě fotovoltaického systému je třeba získat řadu povolení a dokladů, včetně stavebního povolení, povolení k připojení k elektrické síti, a dalších povolení a registrací. Tyto náklady se mohou lišit v závislosti na místě a zemi, ale mohou představovat zhruba 5-10% celkových nákladů.

Celkově lze říci, že náklady na instalaci solárního systému závisí na mnoha faktorech, jako jsou velikost systému, typ použitých panelů a inverzního zařízení, náklady na práci a instalaci, administrativní poplatky a další faktory. Nicméně, instalace solárního systému může být stále velmi výhodná v dlouhodobém horizontu a může pomoci snížit náklady na energii v domácnosti.