Co je potřeba

Pro vytvoření fotovoltaické elektrárny jsou zapotřebí technologie, které umožní využití sluneční energie a její přeměnu na elektřinu. Základními prvky fotovoltaického systému jsou solární panely, regulátor nabíjení, baterie nebo akumulátory, inverzní systém a propojovací kabely.

  • Solární panely jsou nejviditelnější součástí fotovoltaického systému. Skládají se z fotovoltaických článků, které jsou schopny přeměňovat sluneční energii na elektrickou energii. Fotovoltaické články jsou zpravidla vyráběny z křemíku a dalších materiálů, které mají specifické vlastnosti pro absorpci a přeměnu slunečního záření na elektřinu.
  • Regulátor nabíjení slouží ke správě nabíjecího procesu baterií nebo akumulátorů. Jeho úkolem je zajistit, aby napětí nabíjecího proudu odpovídalo specifikaci použitého akumulátoru a aby nedocházelo k jeho přetížení. Regulátor nabíjení také pomáhá prodloužit životnost akumulátorů a minimalizuje riziko přetížení či přetopení.
  • Baterie nebo akumulátory slouží k uchovávání energie v době, kdy solární panely nevytvářejí dostatek energie pro okamžité použití. Tento způsob ukládání elektřiny umožňuje využití solární energie i v době, kdy není dostatek slunečního záření.
  • Inverzní systém slouží k přeměně stejnosměrného proudu, který vytváří solární panel, na střídavý proud, který je použitelný v elektrických sítích domů a průmyslových objektů. Inverzní systémy také umožňují sledovat výkon solárního systému a optimalizovat jeho výkon.
  • Propojovací kabely jsou kabely, které propojují jednotlivé prvky fotovoltaického systému a zajišťují bezproblémovou a spolehlivou funkci celého systému. Důležité je použití kvalitních kabelů, které mají nízký odpor a minimalizují ztráty energie při přenosu elektřiny.